BİZE ULAŞIN

+(90) 232 479 11 09

Bize Yazın

info@hipokrat.com.tr

ARTROPLASTİ GRUBU

Her alanımızda size daha iyi hizmet vermek için burdayız...

Ürün Resimleri


Ürün Kodları Ve Ölçüleri


STANDART NARROW IMPERFORATE SIZE
       
020.0100 022.0100 024.0100 ø38mm.
020.0200 022.0200 024.0200 ø39mm.
020.0300 022.0300 024.0300 ø40mm.
020.0400 022.0400 024.0400 ø41mm.
020.0500 022.0500 024.0500 ø42mm.
020.0600 022.0600 024.0600 ø43mm.
020.0700 022.0700 024.0700 ø44mm.
020.0800 022.0800 024.0800 ø45mm.
020.0900 022.0900 024.0900 ø46mm.
020.1000 022.1000 024.1200 ø47mm.
020.1100 022.1100 024.1300 ø48mm.
020.1200 022.1200 024.1400 ø49mm.
020.1300 022.1300 024.1500 ø50mm.
020.1400 022.1400 024.1600 ø51mm.
020.1500 022.1500 024.1700 ø52mm.
020.1600 022.1600 024.1800 ø53mm.
020.1700 022.1700 024.1900 ø54mm.
020.1800 022.1800 024.2000 ø55mm.
020.1900 022.1900 024.2100 ø56mm.
020.2000 022.2000 024.2200 ø57mm.
020.2100 022.2100 024.2300 ø58mm.

Ürün Detayları


Standart Moore Protezi

uygulama:

  • Dejeneretif femur ba??.
  • Femur kemi?in anatomik yap?sna benzer bir tasar?m.
  • Oluklu stem greft konmas?na ve kemik ile iyi birle?mesine olanak verir.
  • Stemin s?rt?nda mevcut olan kanat sayesinde protezin dönmesini önlemeye yard?mc? olur.
  • Stemin üst k?sm?ndaki mevcut olan delik ç?karma i?lemini için büyük kolayl?k sa?lar.

Dar Moore Protezi

Bu protez standart moore protezi ile ayn? özelliklere sahiptir, ancak femur medüller kanal standart moore protezi için yeterince geni? olmad??? durumlarda kullan?l?r.

Proksimal stem lateral / medial planda standart steme göre yakla??k 1/4 inç daha dard?r.