BİZE ULAŞIN

+(90) 232 479 11 09

Bize Yazın

info@hipokrat.com.tr

ARTROPLASTİ GRUBU

Her alanımızda size daha iyi hizmet vermek için burdayız...

Ürün Resimleri


Ürün Kodları Ve Ölçüleri


LEINBACH Protezi

S.STEEL       

Kod                                           Boy         

013.0100                             170 mm. 013.0200                             200 mm.

 

Cr.Co.Mo

Kod                                           Boy

013.0500                             170 mm. 013.0600                             200 mm.

Ürün Detayları


 Indikasyonlar :

Intertrokanterik Kalça K?r?klar?.

* Primer Hemiartroplasti.

* Anstabil Parçal? intertrokanterik ve subtrokanterik femur k?r??? olan osteoporotik ya?l? hastalarda primer parsiyel protez uygulamalar?.

Avantajlar :

 

Ameliyat?n çok k?sa sürmesi ve basit olmas?, skopi gibi cihazlara gerek duyulmamas?, postoperatif dönemde erken harekete ve yük vermeye izin vererek immobilizasyona ba?l? regional ve sistemik komplikasyonlar? önlemesi ve mortaliteyi azaltmas?, hastanede yatma süresini azaltarak ekonomik kazanç sa?lamas? gibi avantajlar?, bu yöntemi sistemik hastal?klar? nedeniyle k?sa ya?am süresi beklentisi olan ve çabuk mobilizasyonu gereken ya?l? hastalar?n parçal? anstabil intertrokanterik kalça k?r?klar?n?n tedavisinde alternatif bir tedavi oldu?unu ortaya koymaktad?r.