BİZE ULAŞIN

+(90) 232 479 11 09

Bize Yazın

info@hipokrat.com.tr

ARTROPLASTİ GRUBU

Her alanımızda size daha iyi hizmet vermek için burdayız...

Ürün Resimleri


Ürün Kodları Ve Ölçüleri


MPP ( Multi Purpose Prosthesis) Plus Stem

Kod                 Çap            Boy

002.0100      6.0mm     135mm

002.0200      8.0mm     140mm

002.0300     10.0mm     145mm

002.0400     12.0mm     150mm

002.0500     14.0mm     155mm

Ürün Detayları


  • MPP Plus Sistemde kullan?lan yakas?z, parlak, çift konik tasar?m kavram?n?n kullan?m?n?n 25 y?l? a?k?n süredir oldu?u klinik olarak kan?tlanm??t?r.
  • Bu farkl? tasar?m felsefesi, olu?an do?al bas?nç gücünün kullan?m? ile impolantin sa?lam oturmas? ve çimentonun içine s?k??arak yerle?mesi temeline dayanmaktad?r.
  • kobalt-krom dan üretilen MPP Plus Sistemi, Pazara sunuldu?u 2004´lar?n ba?lar?ndan bu yana uzun süreli klinik ba?ar? elde etmi?tir.
  • 6, 8, 10, 12, ve 15 mm Olmak üzere farkl? 5 çapta bulunmaktad?r.
  • 10/12 konik.