BİZE ULAŞIN

+(90) 232 479 11 09

Bize Yazın

info@hipokrat.com.tr

ARTROPLASTİ GRUBU

Her alanımızda size daha iyi hizmet vermek için burdayız...

Ürün Resimleri


Ürün Kodları Ve Ölçüleri


MPP ( Multi Purpose Prosthesis) Plus Yakal? Stem

Kod                  Çap              Boy

002.1000      6.0mm     120mm

002.1100      8.0mm     135mm

002.1200     10.0mm     140mm

002.1300     12.0mm     145mm

002.1400     14.0mm     150mm

Ürün Detayları


Tasar?m Özellikleri

  • Sürtünmeyi azaltmak üzere son derece parlak yüzeyli protez olarak tasarlanm??.
  • MPP PLUS kalça protezi parlak ,çift konik olarak tasarlanm??t?r.Çift konik tasar?m? ile radyal bas?nç yükleme olu?turmak için yard?mc? olur .
  • Bu önemli tasar?m felsefesi implant?n s?k?ca yerle?mesi ve çimento manto içinde s?k??mas?n? sa?lamak için do?al bas?nç kuvvetlerinin kullan?lmas?na dayan?r.
  • Yakl?k stemin merkezile?tirme ve kemi?e do?ru bas?nç geli?tirmek için tatbik edilmi?tir.
  • Distal merkezciler optimum konumland?rma sa?lamak için kullan?labilir.
  • PMMA merkezleyeci daha fazla stabilizasyon sa?lamaya olanak verir.

Endikasyonlar?:

 

Kalça Dejeneratif artrit
Kollum femoris k?r?klar?nda

 

 

 

 

Uygulama:

Çimentolu Total Kalça Protezi
Hibrid Total Kalça Protezi (Çimentolu Femur - Çimentosuz Asetabulum)
Parsiyel kalça Protezi