BİZE ULAŞIN

+(90) 232 479 11 09

Bize Yazın

info@hipokrat.com.tr

ARTROPLASTİ GRUBU

Her alanımızda size daha iyi hizmet vermek için burdayız...

Ürün Resimleri


Ürün Kodları Ve Ölçüleri


Kod                                 Çap

030.0100                     ø38mm.

030.0200                     ø39mm.

030.0300                     ø40mm. 

030.0400                     ø41mm.

030.0500                     ø42mm.

030.0600                     ø43mm. 

030.0700                     ø44mm.

030.0800                     ø45mm.

030.0900                     ø46mm. 

030.1000                     ø47mm. 

030.1100                     ø48mm. 

030.1200                     ø49mm.

030.1300                     ø50mm.

030.1400                     ø51mm. 

030.1500                     ø52mm. 

030.1600                     ø53mm.

030.1700                     ø54mm.

030.1800                     ø55mm. 

030.1900                     ø56mm. 

030.2000                     ø57mm.

030.2100                     ø58mm.

Ürün Detayları


   Femur boyun k?r?klar?n?n tedavisinde günümüze kadar çe?itli yöntemler kullan?lm??t?r. Konservatif olarak traksiyon yöntemi ile k?r?klar?n tedavisi eski y?llara dayanmaktad?r. Cerrahi tedaviler aras?nda çe?itli internal tespit yöntemleri kullan?lm??t?r. ?leri ya? grubundaki hastalarda osteoporoz nedeniyle kemik doku kalitesinin yetersizli?i ve k?sa sürede hareket ve yük verdirilmesi zorunlulu?u, bu k?r?klarda internal tespit yerine hemiartroplasti uygulamalar?n? yayg?nla?t?rm??t?r.

  • Dejeneratif  femur ba?? replasman?.
  • Stem ?ekli rotasyonu engelliyor.
  • Geni? yaka a??rl???n?n kalkarda da??t?lmas?n? sa?lamaktad?r.