Ürün Resimleri


LEİNBACH LEİNBACH

Ürün Kodları Ve Ölçüleri


LEINBACH Protezi

S.STEEL       

Kod                                           Boy         

013.0100                             170 mm. 013.0200                             200 mm.

 

Cr.Co.Mo

Kod                                           Boy

013.0500                             170 mm. 013.0600                             200 mm.

Ürün Detayları


 Indikasyonlar :

* Intertrokanterik Kalça Kırıkları.

* Primer Hemiartroplasti.

* Anstabil Parçalı intertrokanterik ve subtrokanterik femur kırığı olan osteoporotik yaşlı hastalarda primer parsiyel protez uygulamaları.

 

Avantajlar :

 

Ameliyatın çok kısa sürmesi ve basit olması, skopi gibi cihazlara gerek duyulmaması, postoperatif dönemde erken harekete ve yük vermeye izin vererek immobilizasyona bağlı regional ve sistemik komplikasyonları önlemesi ve mortaliteyi azaltması, hastanede yatma süresini azaltarak ekonomik kazanç sağlaması gibi avantajları, bu yöntemi sistemik hastalıkları nedeniyle kısa yaşam süresi beklentisi olan ve çabuk mobilizasyonu gereken yaşlı hastaların parçalı anstabil intertrokanterik kalça kırıklarının tedavisinde alternatif bir tedavi olduğunu ortaya koymaktadır.